Referentie projecten

Projecten door ons gerealiseerd

Jacob van Campenstraat 125 Amsterdam, transformatie van pakhuis naar 5 appartement met een lift voorziening.
RWZ Horstermeer, renovatie en uitbreiding kantoorgebouw

WC Plein 40- 45 Optoppen gebouw, gevel renovatie en bouw roltrappenhuis en vervangen 3 liften

Swammerdamstraat 12, Nieuwbouw van 5 royale appartementen.